Iniciativa AI for Slovenia med soustanovitelji Evropskega foruma za umetno inteligenco

Neprofitna organizacija European AI Forum bo z evropskimi zainteresiranimi stranmi proaktivno sodelovala pri oblikovanju resnično evropske agende na področju umetne inteligence.

Iniciativa AI for Slovenia med soustanovitelji Evropskega foruma za umetno inteligenco
Evropski forum za umetno inteligenco naj bi postal pomemben sogovornik evropskim inštitucijam in drugim deležnikom pri razvoju, urejanju, spodbujanju in uvajanju umetne inteligence.

Umetna inteligenca pospešeno spreminja vse človeške dejavnosti. Nastajajo inovativni izdelki in storitve, pri čemer se vzporedno z njenim razvojem pojavljajo potrebe po oblikovanju ogrodij, ki bi ta razvoj usmerjale v prid družbe, podjetij in okolja. Devet evropskih nacionalnih združenj za umetno inteligenco je zato ustanovilo European AI Forum (EAIF), ki predstavlja evropski ekosistem umetne inteligence. Med ustanovitelji so CroAI (Hrvaška), Hub France IA (Francija), KI Bundesverband (Nemčija), AI4SI (Slovenija), AI Austria (Avstrija), AI Cluster Bulgaria (Bolgarija), NL AI Coalitie (Nizozemska), Digitalpoland foundation (Poljska) in Artificial Intelligence Association of Lithuania (Litva).

»V AI4SI smo ponosni, da smo lahko sodelovali kot ustanovitveni člani Evropskega foruma za umetno inteligenco. Verjamemo, da bo ta evropski ekosistem postal pomemben sogovornik evropskim inštitucijam in drugim deležnikom pri razvoju, urejanju, spodbujanju in uvajanju umetne inteligence za izboljšanje kakovosti življenja evropskih državljanov in konkurenčnosti gospodarstva. Preko sodelovanja smo v iniciativi UI za Slovenijo dosegli, da bo naša država še bolj prepoznavna na polju umetne inteligence in da bo s svojim znanjem lažje nastopala na mednarodnem trgu,« je izpostavil Mitja Trampuž, predsednik AI4SI in direktor podjetja CREAPRO.

mitja trampuz creaplus
"S članstvom v EAIF bomo lahko še bolj uspešni v našem poslanstvu, saj bomo preko novih uredb in spodbud na ravni EU pospešili uporabo umetne inteligence tako pri podpori poslovnih in proizvodnih procesov v slovenskih podjetjih kot tudi pri nadgradnji samih proizvodov in storitev." Mitja Trampuž, predsednik AI4SI

Ustanovitev organizacije EAIF je potekala 15. maja 2023 na slovenskem veleposlaništvu v Bruslju. Ustanovnemu sestanku se je pridružila tudi veleposlanica ga. Barbara Sušnik.

Ključni cilji EAIF so v skladu z agendo EU

Osrednji cilji EAIF so pospešiti naložbe v umetno inteligenco, odzivati se na strategije in programe umetne inteligence ter, da bi se izognili razdrobljenosti v Evropi, usklajevanje politike umetne inteligence.

"Vse ustanovne članice so se zavezale, da bodo okrepile svoje sodelovanje onkraj državnih meja in skupaj določile nadaljnjo pot za evropske inovacije na področju umetne inteligence," je dejal Daniel Abbou, predsednik EAIF.

Zato namerava EAIF podpirati k človeku usmerjeno zakonodajo, prispevati k oblikovanju inovacijam prijaznega okolja, povečevati ozaveščenost o UI pri zainteresirani javnosti in ostalimi deležniki, predstavljati prednosti UI ter podpirati talente in rast rešitev, ki temeljijo na UI »narejeno v EU«.

"EAIF je zasnovana s strani evropske skupnosti umetne inteligence in za njo! Njen cilj je služiti kot vir in prostor za izobraževanja, izmenjavo informacij in za mreženje med podjetji, oblikovalci politik in širšo javnostjo," pravi Jeannette Gorzala, podpredsednica EAIF.

Ustanovitev EAIF sledi Usklajenemu načrtu za umetno inteligenco Evropske komisije in spreminjajočimi razmeram, s katerimi se soočajo potrošniki in podjetja. Forum je prva neprofitna organizacija za umetno inteligenco s sedežem v Bruslju, ki deluje kot skupni evropski glas več kot 1.000 podjetij s področja umetne inteligence. S tem je EAIF postala največja predstavnica evropske industrije umetne inteligence.