Toliko naj bi slovenska podjetja porabila za kibernetsko varnost

Dobra tretjina velikih proizvodnih podjetij za kibernetsko varnost namenja od dva do pet odstotkov proračuna za informacijske tehnologije.

Toliko naj bi slovenska podjetja porabila za kibernetsko varnost

V Kibernitju smo zaključili prvo pregledno raziskavo potrošnje za kibernetsko varnost v slovenskih organizacijah. V raziskavi je sodelovalo 56 organizacij, kar je sicer daleč od cilja 200 respondentov. Med sodelujočimi organizacijami je bilo 68,75 odstotka velikih, 6,25 odstotna je bila udeležba majhnih oziroma srednjih podjetij, 18,75 odstotkov respondentov pa je bilo iz mikro podjetij.

Zaradi nizke udeležbe pridobljeni podatki vsekakor niso merodajni za manjša in srednja podjetja, so pa zanimiv pokazatelj potrošnje v velikih podjetjih. Glede na odgovore dobra tretjina oziroma 36,4 odstotka velikih organizacij kibernetski varnosti namenja od 2 do 5 odstotkov IT-proračuna. Nad 30 odstotkov proračuna jih namenja 18,2 odstotka velikih organizacij, pri čemer vsi respondenti prihajajo iz proizvodnih podjetij. Enak delež jih porabi od 11 do 20 odstotkov IT-proračuna, pri čemer gre za logistična in trgovska podjetja. Po 9,1 odstotka velikih podjetij kibernetski varnosti namenja od 6 do 10 odstotkov oziroma 2 odstotka proračuna za IT.

Z raziskavo smo želeli zajeti tudi absolutne zneske potrošnje. Zaradi velikih razlik v zneskih smo se odločili za mediano, ki znaša 20.000 evrov, pri čemer je največji znesek znašal 250.000 evrov. Z anketnim vprašalnikom smo preverili tudi načrte glede zavarovanja kibernetske zaščite v prihodnjem letu. Za takšno zavarovanje naj bi se zagotovo odločilo 54,5 velikih organizacij.

V uredništvu Kibernitja se zavedamo, da raziskava ne daje pravega vpogleda v potrošnjo za kibernetsko varnost. Ne glede na to predstavlja prvi korak k spremljanju tega, po naši oceni pomembnega pokazatelja razvoja dejavnosti kibernetske varnosti in upravljanja s tveganji ter napredka pri digitalizaciji. Raziskavo bomo z razširjeno vsebino ponovili v mesecu decembru.